Žilinų pagrindinė mokykla
Teksto dydis

Karantinas pratęsiamas. Ugdymo organizavimas.

1.      Ugdymas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams nuo 2020 m. lapkričio 30 d. iki 2020 m. gruodžio 17 d.

1-4 klasių mokiniams vyks mokykloje įprastu būdu.

2.     Ugdymas 5-10 klasių mokiniams karantino laikotarpiu vyks derinant nuotolinį mokymo būdą su kasdieniu:

lapkričio 30 d.  - gruodžio 4 d. mokykloje įprastu būdu mokysis 7, 8 ir 9 klasių mokiniai, nuotoliniu būdu – 5, 6 ir 10 klasių mokiniai;

gruodžio 7 - 11 d. mokykloje įprastu būdu mokysis 5, 6 ir 10 klasių mokiniai, nuotoliniu būdu – 7, 8 ir 9 klasių mokiniai;

  gruodžio 14-17 d. mokykloje įprastu būdu mokysis 7, 8 ir 9 klasių mokiniai, nuotoliniu būdu – 5, 6 ir 10 klasių mokiniai.

3.     Neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimai vyks nuotoliniu būdu, išskyrus jaunųjų šaulių ir sporto būrelių veiklas, kai jos bus organizuojamos atvirose erdvėse (lauke).

4.     Socialinio pedagogo, logopedo, mokytojo padėjėjo pagalba bus  teikiama tokiu būdu, kokiu vykdomas ugdymas: mokiniams, kurie mokosi mokykloje įprastu būdu,  pagalba bus  teikiama įprastu būdu, mokiniams, besimokantiems nuotoliniu būdu, specialistų pagalba bus  teikiama nuotoliniu būdu.

5.     Stabdoma pailgintos dienos grupės veiklą, kadangi grupę lanko skirtingų klasių mokiniai.

6.     Vykdant ugdymą mokykloje įprastu būdu bus užtikrinti  valstybės lygio  ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.

                                                               

 

 

Pamokų laikas dirbant mišriuoju būdu

  • 8.30 - 9.15
  • 9.25 - 10.10
  • 10.20 - 11.05
  • 11.35 - 12.20
  • 12.35 - 13.20
  • 13.30 - 14.15
  • 14.25 - 15.10