Žilinų pagrindinė mokykla
Teksto dydis

Struktūra ir kontaktai

  • Darbuotojų sąrašas
  • Įstaigos vadovas
  • Įstaigos valdymo struktūros schema
Vardas, pavardėPareigosTelefono numerisEl. pašto adresasAtliekamos
funkcijos
Specialieji reikalavimai pareigybei
Irma Ambrutienė Mokytoja (8 310) 45 131 Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.    
Roma Budrevičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

8 681 37 258

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.    
Aušra Jachimovičienė Mokytoja (8 310) 45 131 Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.    
Rita Lenkevičienė Mokytoja (8 310) 45 131 Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.    
Jurgita Zabielaitė Mokytoja (8 310) 45 131 Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.    
Rita Lysenko Mokytoja (8 310) 45 131 Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.    
Galina Kmieliauskienė Mokytoja (8 310) 45 131 Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.    
Nina Kuzmenkova Mokytoja (8 310) 45 131 Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.    
Kęstutis Tareila Mokytoja (8 310) 45 131 Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.    
Daiva Riaubienė Mokytoja (8 310) 45 131 Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.    
Valdas Riaubys Mokytojas (8 310) 45 131 Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.    
Rūta Kašėtaitė Mokytoja (8 310) 45 131 Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.    
Teresa Truncienė Mokytoja (8 310) 45 131 Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.    
Neringa Kosmanienė Mokytoja (8 310) 45 131 Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.    
Gema Bankauskienė Mokytoja (8 310) 45 131 Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.    
Rima Židelevičienė Mokytoja (8 310) 45 131 Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.    
Aldona Vaitkevičienė Direktorė (8 310) 45 131 Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.    
Irena Biekšienė Socialinė pedagogė (8 310) 45 131 Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.    
Eglė Rimkutė Logopedė (8 310) 45 131 Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.    

 

EuropassGyvenimo aprašymas Aldona Vaitkevičienė
 
ASMENINĖ INFORMACIJA Nuotrauka
Aldona Vaitkevičienė

Varėnos rajonas, Sarapiniškių kaimas

Mob.: 8 614 67 291

Darbo: (8 310) 45 131

Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Gimimo data 1957 m. vasario 8 d.

DARBO PATIRTIS  
2004 m. - dabar
Direktorė

Žilinų pagrindinės mokyklos direktorė

Veiklos sritis - Švietimas

2002 m. - 2004 m.
Direktorė

Sarapiniškių pagrindinės mokyklos direktorė

Veiklos sritis - Švietimas

1987 m. - 2000 m.
Direktorės pavaduotoja

Sarapiniškių pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja

Veiklos sritis - Švietimas

1979 m. - 2004 m.
Mokytoja

Sarapiniškių pagrindinės mokyklos prancūzų kalbos mokytoja

Veiklos sritis - Švietimas

IŠSILAVINIMAS IR KVALIFIKACIJA

 

 
Bakalauras, prancūzų kalbos mokytoja

Vilniaus Valstybinis Pedagoginis Institutas

2015 m.
Vadovo II kvalifikacinė kategorija
2007 m.
III vadybos kvalifikacinė kategorija
2004 m.
Prancūzų kalbos vyresniojo mokytojo kvalifikacija
2001 m.
Prancūzų kalbos mokytojo kvalifikacinė kategorija
1995 m.
I vadybos kategorija
1987 m.
Prancūzų k. vyresniojo mokytojo vardas
ASMENINIAI GEBĖJIMAI  
Gimtoji kalba

Lietuvų kalba

Kitos kalbos
Prancūzų kalba

Rusų kalba
SUPRATIMAS KALBĖJIMAS RAŠYMAS
Klausymas Skaitymas Bendravimas žodžiu Informacijos pateikimas žodžiu  
C1 C1 C1 C1 C1
C1 C1 C1 C1 C1
Vairuotojo pažymėjimas

B kategorija

PAPILDOMA INFORMACIJA  
Seminarai, kursai

2014 m. „Viešieji pirkimai“

2014 m.  „Motyvuojantis bendravimas ir bendradarbiavimas mokykloje. Kartų teorijos idėjų pritaikymas efektyviai komunikacijai mokykloje kurti“

2014 m.  „Darbų saugos reikalavimai ir dokumentų rengimas“

2014 m. „Gera mokykla“

2014 m. „Stažuotės rezultatai – sėkmingam ugdymui“

2013 m. Rekomendacijų dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams įgyvendinimo mokykloje galimybės

2013 m. Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti (IQES online Lietuva)

2013 m. „Kaip dirbti su sunkiais žmonėmis švietimo įstaigoje“

2013 m. „Realybės edukologija, kaip padaryti mokymo turinį reikšmingą mokiniui“

2013 m. „Savižudybių prevencija mokykloje“

2012 m. Mokymai apie psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją

2012 m. Aktualių maisto tvarkymo subjektams reikalavimų išaiškinimas

2012 m. Mokinio teisių, pareigų ir atsakomybės teisiniai aspektai. Probleminis vaikas mokymo įstaigoje: prevencija ir kontrolė. Įstaigos ir jos darbuotojų pareigos užtikrinti saugią ir sveiką ugdomąją aplinką ribos

2012 m. Kompiuterinis raštingumas pagal ESDL (40 val. mokymai)

2011 m. Kompiuterinis raštingumas pagal ESDL START (60 val. mokymai)

2011 m. Mokyklos vadybinių sprendimų įtaka ugdymo ir mokymosi proceso kokybei

2011 m. HN 15: 2005 „Maisto higiena“ naujai įsigaliosiančių pakeitimų reikalavimų išaiškinimas

2011 m. Organizacijos dokumentų tvarkymas ir apskaita: klaidų analizė

2011 m. Efektyvus mokyklos valdymas

2011 m. „Mokyklos vadybinių sprendimų įtaka ugdymo ir mokymosi proceso kokybei“

2011 m. „Moksleivių vertinimas – integrali ugdymo proceso dalis“

2011 m.  „HN 15:2005 „ Maisto higiena“ naujai įsigaliosiančių pakeitimų reikalavimų išaiškinimas“

2011 m. „Organizacijos dokumentų tvarkymas ir apskaita: klaidų analizė“

2011 m. „Efektyvus mokyklos valdymas“

2010 m. ES SF projekto „Bendrojo lavinimo mokyklos įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas“ metu sukurtųjų instrumentų panaudojimas

2010 m. Mokyklos sėkmės paslaptis

2010 m. Lyderystė „Kaip vadovauti pasitelkiant emocinį intelektą“. “Kaip vadovauti žmonėms“

2010 m. Nuo pamokos plano iki laukiamo rezultato

2010 m. D. Goleman, R. Boyatzis, A. McKee Lyderystė „Kaip vadovauti pasitelkiant emocinį intelektą“ S. P. Robbins „ Kaip vadovauti žmonėms“

2009 m. Profesinio orientavimo švietimo sistemoje turinys, metodika, geroji darbo patirtis ir inovaciniai aspektai

2009 m. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo organizavimas mokykloje

2009 m. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija ugdymo institucijoje

2009 m.  „Pamoka pagal atnaujintas bendrąsias programas“

2008 m. Informacinių technologijų naudojimo edukologiniai aspektai

2008 m. Dokumentų valdymo ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje

2008 m. Viešieji pirkimai

2008 m. Mokinio krepšelio lėšų tvirtinimas, paskirstymas ir panaudojimas

2008 m. LR Darbo kodekso praktinis taikymas

2008 m. „Pasirengimas atnaujintų ugdymo turinio programų diegimui“

2008 m. „Efektyvi pamoka – prielaida mokymosi krūvio mažinimui“

2008 m. „Naujos redakcijos viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimo ypatumai“

2008 m. „Efektyvi komunikacija klasėje“

2008 m. „Europos kalbų aplanko sklaida“

2008 m. „Veiksmingos specialiųjų poreikių mokinių ugdymo(si) strategijos“

2008 m. „Mokinio krepšelio lėšų tvirtinimas, paskirstymas ir panaudojimas“

2007 m. Mokyklos vadybos pagrindai

2007 m. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencija

Padėkos raštai

2013 m. Maltos ordino pagalbos tarnybos padėka už paramą maltiečių veiklai

2013 m. Varėnos rajono savivaldybės mero V. Mikalausko padėka už aktyvią vadybinę ir pedagoginę veiklą

2007 m. Varėnos rajono savivaldybės mero V. Mikalausko padėkos raštas už aktyvią vadybinę ir pedagoginę veiklą jubiliejaus proga

2000 m. Varėnos rajono savivaldybės mero V. Mikalausko padėka

Schema nauja.jpg

ADMINISTRACIJA:

Mokyklos direktorė – Aldona Vaitkevičienė, prancūzų k. vyr. mokytoja, II. vadovo kvalifikacinė kategorija.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui – Roma Budrevičienė lietuvių k. mokytoja, III. vadovo kvalifikacinė kategorija.

Pamokų laikas dirbant mišriuoju būdu

  • 8.30 - 9.15
  • 9.25 - 10.10
  • 10.20 - 11.05
  • 11.35 - 12.20
  • 12.35 - 13.20
  • 13.30 - 14.15
  • 14.25 - 15.10