Žilinų pagrindinė mokykla
Teksto dydis

Trumpai apie mokyklą

MOKYKLOS FILOSOFIJA

Pagarba – mokiniui, jo teisėms, nepriklausomybei bei

visam mokykloje dirbančiam personalui.

Nuolatinis tobulėjimas – procesas, paremtas saviugda ir kvalifikacijos kėlimu, laisvai renkantis būdus ir priemones.

Nuolatiniai ieškojimai ir kūryba – nukreipti mokyklos veiklą kokybinio augimo linkme.

Nepakantumas nekultūringam elgesiui.

VIZIJA

Žilinų pagrindinė mokykla – nuolat besimokanti organizacija, tenkinanti savo narių poreikius, ugdanti kritiškai mąstantį, savarankišką, kūrybingą, sugebantį spręsti problemas, dirbti komandoje žmogų.

Mokykla – kaimo bendruomenės ir švietimo centras.

MISIJA

Teikti kokybišką privalomą pagrindinį išsilavinimą, ugdyti pilietiškai sąmoningą, turintį tvirtas vertybines nuostatas, pasiruošusį tikslingai veiklai žmogų.

VEIKLOS TIKSLAS

Mokymuisi palankios mokyklos vidaus gyvenimo kultūros kūrimas ir puoselėjimas.

VEIKLOS UŽDAVINIAI

1.      Siekti, kad mokyklos bendruomenės nariai aktyviai dalyvautų kuriant ir puoselėjant mokyklos vidaus gyvenimo kultūrą: vertybes, normas, tradicijas, tarpusavio santykius, aplinką.

2.      Teikti pagalbą mokiniams, turintiems mokymosi sunkumų, elgesio problemų.

3.      Telkti mokyklos bendruomenę smurto prevencijos priemonių įgyvendinimui.