Žilinų pagrindinė mokykla
Teksto dydis

Mokytojai

Eil. Nr.Vardas, pavardėDėstomi dalykaiKurių klasių grupėse dėstoTurimos pareigosPedagog. stažasVadybinis stažasIšsilavinimas specialybė 
1.  Rita Lenkevičienė Chemija 8-10    15   VPU, ekologija ir aplinkotyra, mokytoja  
2. Irma Ambrutienė Istorija
Pilietiškumo pagr.
Ekonomika
Žmogaus sauga
5–10
10
9
5,7,9
Mokyklos tarybos pirmininkė,
9 klasės auklėtoja
27   VPU, istorija ir pedagogika  
3. Roma Budrevičienė Lietuvių kalba   Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 34 26 VVPI, lietuvių kalba ir literatūra  
4. Aušra Jachimovičienė Lietuvių kalba 5-10   27   VPU, liet. kalba ir literatūra  
5. Jurgita Zabielaitė Dailė, technologijos  5-10   10   VPU, technologijos mokytoja  
6. Rita Lysenko Geografija 6-10   22   VPU, geografijos mokytoja  
7. Galina Kmieliauskienė Matematika
Informatika
5-10
5-6,8-10
  40   VVU, matematika, dėstytoja  
8. Nina Kuzmenkova

Anglų kalba

 

 

2-4

5-10

 

 

10 klasės auklėtoja, Mokytojų dalykininkų metodinės grupės pirmininkė

 

31   VVPI, prancūzų kalba, VPU anglų kalba  
9. Kęstutis Taraila Muzika 5-10   23      
10. Daiva Riaubienė

Pradinio ugdymo dalykai

1-2

 1/4 klasės auklėtoja 30   VPU, pradinių kl. mokytoja, edukologija  
11. Valdas Riaubys Kūno kultūra
Fizika
5-10
7-10
7/8 klasės auklėtojas 29   LŽŪA, inžinierinė pedagogika  
12. Rima Židelevičienė Socialinė pedagogė, etika ir tikyba 1-10  5/6 klasės auklėtoja 31   Marijampolės pedagoginė muzikos mokykla, ikimokyklinės  įstaigos auklėtoja;                    Kauno katalikų teologijos fakultetas ANKM, tikybos ir etikos mokytoja; LEU, filologijos bakalaurė  
13. Teresa Truncienė Rusų kalba
6–10
  44   VVPI, rusų kalba ir literatūra  
14. Neringa Kosmanienė Biologija
Gamta ir žmogus
7-10
5-6
  15   VPU, biologijos mokytoja  
15. Gema Bankauskienė Ikimokyklinis- Priešmokyklinis ugdymas  IUG-PUG Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja 33   Vilniaus ped. m-kla, priešmokykli-nio ugdymo pedagogė  
16. Aldona Vaitkevičienė

 

 

 Direktorė 41  24 VVPI, pranc. kalba  
17. Irena Biekšienė

 Vyr. socialinė

pedagogėVaiko  priežiūros atostogose 12   VK, socialinė pedagogika, Mykolo Riomerio universitetas, Teisės edukologija  
18. Eglė Rimkutė Logopedė  IUG-4 kl.   13  

Šiaulių pedagoginis 

universitetas

 
 19.  Rūta Kašėtaitė

 Pradinio ugdymo dalykai

 

 2/3 klasės auklėtoja