Žilinų pagrindinė mokykla
Teksto dydis

Pamokų tvarkaraštis

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS  5-10 KLASIŲ MOKINIAMS

2019-2020 m. m.

                                                                                                                                                                         

Klasė

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 

 

 

5

 

1. Istorija

2. Fizinis ugdymas

3. Lietuvių k. ir literatūra

4. Anglų kalba

5. Lietuvių k. ir literatūra

 

 

1. Matematika

2. Lietuvių k. ir literatūra

3. Informacinės technolog.

4. Technologijos

5. Technologijos

6. Žmogaus sauga

 

1. Matematika

2. Matematika

3. Gamta ir žmogus

4. Fizinis ugdymas

5. Lietuvių k. ir literatūra

 

1. Etika

2. Muzika

3. Dailė

4. Matematika

5. Lietuvių k. ir literatūra

6. Anglų kalba

1. Klasės valandėlė

2. Fizinis ugdymas

3. Gamta ir žmogus

4. Anglų kalba

5. Istorija 

 

 

 

 

6

1. Istorija

2. Fizinis ugdymas

3. Lietuvių k. ir literatūra

4. Anglų kalba

5. Lietuvių k. ir literatūra

6. Lietuvių k. ir literatūra

 

1. Matematika

2. Rusų kalba

3. Informacinės technolog.

4. Technologijos

5. Technologijos

6. Lietuvių k. ir literatūra

1. Matematika

2. Geografija

3. Gamta ir žmogus

4. Fizinis ugdymas

5. Lietuvių k. ir literatūra

6. Geografija

 

1. Etika

2. Muzika

3. Dailė

4. Matematika

5. Rusų kalba

6. Anglų kalba

1. Klasės valandėlė

2. Fizinis ugdymas

3. Gamta ir žmogus

4. Anglų kalba

5. Istorija 

6. Matematika

 

 

 

 

 

7

 

1. Lietuvių k. ir literatūra

2. Anglų kalba

3. Istorija

4. Lietuvių k. ir literatūra

5. Fizika

6. Fizinis ugdymas

1. Rusų kalba

2. Anglų kalba

3. Žmogaus sauga

4. Matematika

5. Lietuvių k. ir literatūra

6. Dailė

 

1. Geografija  

2. Biologija

3. Matematika

4. Lietuvių k. ir literatūra

5. Geografija

 

1. Matematika

2. Lietuvių k. ir literatūra

3. Rusų kalba

4. Technologijos

5. Technologijos

6. Muzika

7. Etika

 

1. Klasės valandėlė

2. Anglų kalba

3. Istorija

4. Biologija

5. Matematika

6. Fizinis ugdymas

 

 

 

 

8

1. Lietuvių k. ir literatūra

2. Anglų kalba

3. Istorija

4. Lietuvių k. ir literatūra

5. Fizika

6. Fizinis ugdymas

 

1. Rusų kalba

2. Anglų kalba

3. Lietuvių k. ir literatūra

4. Matematika

5. Lietuvių k. ir literatūra

6. Dailė

 

1. Geografija 

2. Fizika

3. Matematika

4. Informacinės technolog.

5. Geografija

6. Lietuvių k. ir literatūra

 

1. Chemija

2. Matematika

3. Rusų kalba

4. Chemija

5. Technologijos

6. Muzika

7. Etika

1. Klasės valandėlė

2. Anglų kalba

3. Istorija

4. Biologija

5. Matematika

6. Fizinis ugdymas

 

 

 

 

 

 

9

1. Anglų kalba

2. Lietuvių k. ir literatūra

3. Fizinis ugdymas

4. Fizika

5. Istorija

6. Ekonomika ir verslumas

1. Technologijos

2. Technologijos/ Žmogaus       sauga

3. Rusų kalba

4. Anglų kalba

5. Matematika

6. Informacinės technolog.

7. Lietuvių k. ir literatūra

 

1. Biologija

2. Lietuvių k. ir literatūra

3. Lietuvių k. ir literatūra

4. Geografija

5. Fizika

6. Matematika

7. Geografija

1. Dailė

2. Chemija

3. Lietuvių k. ir literatūra

4. Muzika

5. Chemija

6. Etika

7. Anglų kalba

1. Klasės valandėlė

2. Biologija

3. Rusų kalba

4. Matematika

5. Fizinis ugdymas

6. Istorija

 

 

 

 

 

10

1. Fizika

2. Istorija

3. Lietuvių k. ir literatūra

4. Pilietiškumo pagrindai

5. Anglų kalba

6. Etika

7. Fizinis ugdymas

1. Lietuvių k. ir literatūra

2. Matematika

3. Technologijos

4. Rusų kalba

5. Pilietiškumo pagrindai

6. Anglų kalba

7. Informacinės technolog.

 

1. Lietuvių k. ir literatūra

2. Lietuvių k. ir literatūra

3. Geografija

4. Biologija

5. Matematika

6. Fizika

7. Matematikos     konsultacija

1. Lietuvių k. ir literatūra

2. Dailė

3. Matematika

4. Rusų kalba

5. Muzika

6. Chemija

7. Chemija

1. Klasės valandėlė

2. Istorija

3. Matematika

4. Fizinis ugdymas

5. Anglų kalba