Žilinų pagrindinė mokykla
Teksto dydis

Vaiko gerovės komisija

Komisijos pirmininkė – Roma Budrevičienė, direktoriaus pavaduotoja  ugdymui

Komisijos sekretorė – Aušra Jachimovičienė, lietuvių kalbos mokytoja

Nariai:

       Galina Kmieliauskienė, matematikos mokytoja

       Daiva Riaubienė, pradinių klasių mokytoja

       Aušra Sukackienė, logopedė

       Rima Židelevičienė, socialinė pedagogė